مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

دوره‌های هفته دوم

آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
رایگان
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی
کارگاه داستان‌نویسی
با مهدی حجوانی
رایگان
(۱۵۰)
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
درس دوم
رایگان