مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

هفته اول

کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
رایگان

هفته دوم

کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
رایگان

وبینارها

خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز  (دختران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (دختران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان

اخبار