مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

هفته اول

زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
رایگان
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
رایگان
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
رایگان
(۲۲۴)
آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
رایگان
(۱۲۸)

هفته دوم

آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
رایگان
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی
کارگاه داستان‌نویسی
رایگان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
رایگان

اخبار