مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

کارگاه‌های زنده شهردار-مدرسه

خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان

مهارت آموزی

نغمه و نواهای عاشورایی
نغمه و نواهای عاشورایی
رایگان

هفته اول

آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
رایگان
(۲۰۶)
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
رایگان
(۳۵۷)
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
رایگان
زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
زنگ موفقیت
رایگان

هفته دوم

کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
درس دوم
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی
کارگاه داستان‌نویسی
با مهدی حجوانی
رایگان
(۱۳۵)
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت
رایگان
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
رایگان

هفته سوم

کارگاه طنزنویسی
کارگاه طنزنویسی
رایگان
کارگاه انیمشین و استاپ موشن
کارگاه انیمشین و استاپ موشن
رایگان
(۱۶۳)
زنگ موفقیت با فرزانه فصیحی قهرمان دو و میدانی
زنگ موفقیت با فرزانه فصیحی قهرمان دو و میدانی
رایگان
آموزش ایمنی و سلامت در زنگ شهروندی
آموزش ایمنی و سلامت در زنگ شهروندی
رایگان

هفته چهارم

کارگاه تجربه کتابخوانی
کارگاه تجربه کتابخوانی
رایگان
قصه‌های قرآنی
قصه‌های قرآنی
رایگان
زنگ موفقیت با علیرضا یارقلی پزشک و پژوهشگر
زنگ موفقیت با علیرضا یارقلی پزشک و پژوهشگر
رایگان
زنگ شهروندی با رضا کیانیان
زنگ شهروندی با رضا کیانیان
رایگان

هفته پنجم

کارگاه سواد رسانه‌ای
کارگاه سواد رسانه‌ای
رایگان
کارگاه آهنگسازی و خوانندگی
کارگاه آهنگسازی و خوانندگی
رایگان

اخبار